Projects

Hudobná databáza Demo Slovak Music Database

Ukážka databázy, ktorá pomáha sledovať dodržiavanie vysielacích kvót a propagovať hudbu prostredníctvom digitálnych streamovacích služieb.

Listen Local App

Odporúčania domácej hudobnej tvorby.