recommendations

Feasibility Study On Promoting Slovak Music In Slovakia & Abroad

Why are the total market shares of Slovak music relatively low both on the domestic and the foreign markets? How can we measure the market share of the Slovak music in the domestic and foreign markets? We offer some answers and solution based on …

Ako pomôcť šíreniu slovenskej tvorby?

Nová štúdia otvára otázku šírenia slovenskej hudby nielen v digitálnom prostredí.

Hudobná databáza Demo Slovak Music Database

Pripravili sme preto demo verziu slovenskej hudobnej databázy – Demo Slovak Music Database, ktorá tieto problémy dokáže vyriešiť. Zároveň sme vytvorili demo verziu aplikácie Listen Slovak, ktorá túto databázu využíva. V štúdii realizovateľnosti, ktorú sme v rámci projektu pripravili, vysvetľujeme postupy a predstavujeme údaje potrebné na vytvorenie a aktualizáciu kompletnej databázy v reálnom čase.

Hudobná databáza Demo Slovak Music Database

Ukážka databázy, ktorá pomáha sledovať dodržiavanie vysielacích kvót a propagovať hudbu prostredníctvom digitálnych streamovacích služieb.

Listen Local App

Odporúčania domácej hudobnej tvorby.

Listen Local: Katarzia

Katarzia, vlastným menom *Katarína Kubošiová*, je slovenská speváčka, textárka a producentka. Tento rok vydala album Celibát, ktorý sa venuje témam osamelosti a hľadaniu sebahodnoty.

Listen Local: Prečo potrebujeme alternatívne odporúčacie systémy

Regulácia súkromných, blackboxových algoritmov a dátových monopolov je len prvým krokom na zmiernenie škôd. Iba nasadenie bielych, transparentných algoritmov a vytváranie spoločných alebo otvorených súborov dát môže zaručiť spravodlivosť na digitálnych platformách, v odporúčaniach a všeobecne v používaní umelej inteligencie.