big-data

Hudobná databáza Demo Slovak Music Database

Pripravili sme preto demo verziu slovenskej hudobnej databázy – Demo Slovak Music Database, ktorá tieto problémy dokáže vyriešiť. Zároveň sme vytvorili demo verziu aplikácie Listen Slovak, ktorá túto databázu využíva. V štúdii realizovateľnosti, ktorú sme v rámci projektu pripravili, vysvetľujeme postupy a predstavujeme údaje potrebné na vytvorenie a aktualizáciu kompletnej databázy v reálnom čase.

Listen Local: Prečo potrebujeme alternatívne odporúčacie systémy

Regulácia súkromných, blackboxových algoritmov a dátových monopolov je len prvým krokom na zmiernenie škôd. Iba nasadenie bielych, transparentných algoritmov a vytváranie spoločných alebo otvorených súborov dát môže zaručiť spravodlivosť na digitálnych platformách, v odporúčaniach a všeobecne v používaní umelej inteligencie.